home
De Hoge Raad oordeelt over vragen die aan haar gesteld zijn over niet genoten vakantiedagen en faillissement. De Hoge Raad geeft aan dat na ontslag door de faillissementscurator de verschuldigde uitkering in geld voor niet-genoten vakantiedagen moet worden aangemerkt als een boedelschuld, ook als deze uitkering betrekking heeft op voor de faillietverklaring opgebouwde vakantieaanspraken. De Hoge Raad oordeelt dat de wet regels heeft over de wijze van de vaststelling van vakantie en dat daarbij de wensen van de werknemer uitgangspunt zijn. Niet verenigbaar is dat de werknemer door de curator gedwongen zou kunnen worden tot het opnemen van vakantiedagen. De curator kan dus niet voorkomen dat de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog een recht heeft op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen jegens de boedel.

Bron: Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2907
De rechtbank Limburg heeft de oordelen over een vordering van de werkgever tegen de werknemer tot terugbetaling van door de werkgever gemaakte studiekosten. De rechtbank oordeelt dat de terugvordering in deze zaak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (HR 10 juni 1983, NJ 1983/796 Zaak Muller Zeesleepdienst/Van Opzeeland I).

Bron: Rechtbank Limburg d.d. 1 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10467
In deze zaak ging het om een verzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een Managing Consultant wegens disfunctioneren. De rechter oordeelt dat van een hooggeplaatste werkneemster (in casu een manager) verwacht mag worden dat zij aan de hand van feedback zelf met een verbeterplan komt. Uit dat verbeterplan moet allereerst blijken dat zij begrijpt en ook erkent dat op bepaalde vlakken verbetering van functioneren nodig is en dat zij gemotiveerd is die verbeterpunten daadwerkelijk op te pakken. Nu beide punten onvoldoende zijn, is voldaan aan de d-grond.

Bron: Kantonrechter Utrecht 19-07-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3873
De rechter oordeelt in deze zaak over het deskundigenoordeel ex art. 7:671b lid 5 BW. Het ging om een verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond/g-grond.  Met betrekking tot artikel 7:629a BW volgt tot een deskundigenverklaring een verplicht voorportaal is voor toegang tot de rechter. De rechter overweegt dat met de ratio van zowel artikel 7:629a BW als artikel 7:671b lid 5 BW onverenigbaar is dat de deskundigenverklaring pas voor het eerst in hoger beroep wordt overlegd.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-08-2017, ECLI:HR:GHSHE:2017:3683
Hierbij berichten wij u dat kantoor gesloten is vanaf dinsdag 1 augustus 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017. Emails worden in deze periode beperkt gelezen.
Faxen kunnen in deze periode verzonden worden naar faxnummer 0475- 820231 (waarneemster advocaat mw mr M.A.P. Peeters).
Wij wensen u ook een fijne vakantie tijd en staan vanaf donderdag 10 augustus 2017 weer voor u klaar.
contact1-2
Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • T 0475 562 903 • F 0475 475 846 • E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.